Stacja kontroli pojazdów

Przygotowana jest do badań technicznych: motocykli, ciągników rolniczych, przyczep, samochodów osobowych oraz ciężarowych do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Skorzystaj z naszych promocji

Bezpłatne mycie

Talon na bezpłatne mycie

samochody benzynowe i diesel – 30zł, samochody z LPG – 50zł

Odgrzybianie

Odgrzybianie wnętrza pojazdu ozonem

talon wartości 50zł

Zakres badań technicznych


– przeglądy okresowe pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. (ciągniki rolnicze, samochody, motocykle oraz przyczepy do łączenia z w/w pojazdami)
– badania samochodów sprowadzonych z zagranicy
– badanie pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
– badanie pojazdów uprzywilejowanych
– badanie pojazdów przystosowanych dla nauki jazdy i egzaminowania
– badanie pojazdów TAXI
– badania powypadkowe i ponaprawcze
– badanie pojazdów z zabranym dowodem rejestracyjnym
– badania ze skierowaniem od starosty lub policji
– badanie pojazdów przystosowanych do wykonywania czynności na drodze
– badanie pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep
– badanie pojazdów po zmianach konstrukcyjnych
– ustalenie danych technicznych pojazdu
– test amortyzatorów
– analiza spalin
– pomiar hałasu
– sprawdzenie skuteczności hamowania
– sprawdzenie luzów w połączeniach w układzie kierowniczym
– ustawianie świateł
– nabijanie numerów.

Opłaty za badanie techniczne

Opłaty za badania techniczne pojazdów są naliczane według tabeli przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego w oparciu o rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Miejskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (DZ. U. nr 81 z 1999 roku, poz. 917 z późniejszymi zmianami) i w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz. U. nr 223 z 2004 roku poz. 2261).